magyarsag.lap.hu Beállítás kezdőlapnak Bethlen Gábor Alapítvány

A Kárpát-medence rövid leírása
A Kárpát-medence hegyei
A Kárpát-medence vizei, éghajlati jellemzői
A Kárpát-medence földje, növény- és állatvilága
Hungaricumok
A Kárpát-medence emberföldrajza, nagytáji kalauz
A MAGYAR ALFÖLD
Az Alföld tájai
Az Alföld népe és települései
Az Alföld nevezetességei
Az Alföld hitélete, híres szülöttei
DUNÁNTÚL
A Kisalföld
Alpokalja vagy őrvidék
A Dunántúli-dombság
A Mecsek és környéke
A Mezőföld
A Dunántúli-középhegység
Budapest és környéke
A Balaton és környéke
FELFÖLD
A Felföld nép- és tájtörténete
Palócföld
Kárpátalja
Az Északi-középhegység
ERDÉLY
Erdély tájai és népe
Erdély történelmi nevezetességei
Erdély egyházai és híres magyar szülöttei
Erdély magyar népcsoportjai
Pillantás a Székelyföldre
A csángók
KÁRPÁT-MEDENCEI földrajz és honismeret (B. I.)
Kezdőoldal Fórum Hasznos honlapok Kapcsolódó irodalom Feliratkozás Levelezés Hallgatható
Keresés: „Haza, a magasban” | in English  

FELFÖLD
A Dunától és a Tiszától északra eső, a Dévényi-szorostól a Máramarosi-havasokig húzódó, a Kárpátok magas hegyláncait, a Tátra, a Fátra, a Mátra bérceit magába ölelő, hegy-völgyekben, dombvidékekben és erdőségekben gazdag tájat régen Felső-Magyarországnak vagy Felföldnek nevezték, újabban — a Trianonban elcsatolt részét — Felvidéknek hívják. A táj hegyvidékén már a honfoglalás idején szláv népek éltek, belőlük fejlődött a szlovák és a ruszin nemzet, akik mára a Felföld nagyobbik felét belakták. A honfoglalás idején megtelepedő magyarság a hegyvidék és a síkság találkozásánál, a folyóvölgyek torkolatában, valamint a délebbre fekvő Börzsöny, Cserhát, Bükk, Mátra, Eperjes-tokaji hegylánc környékén építette ki szálláshelyeit. A mintegy 70 ezer km2 nagyságú Felföldet igen sok folyó, a Vág, a Nyitra, a Zsitva, a Garam, az Ipoly, a Sajó, a Hernád, a Laborc, a Latorca, az Ung, a Poprád tagolja kisebb földrajzi tájegységekre.
© Bethlen Gábor Alapítvány