magyarsag.lap.hu Beállítás kezdőlapnak Bethlen Gábor Alapítvány

MAGYAR NÉPISMERET, NEMZETI JELKÉPEK, ŐSTÖRTÉNET (KGYCS)
MAGYAR TÖRTÉNELEM (H. P.)
MAGYAR NYELVISMERET (A.J.)
MAGYAR IRODALOM (A. J.)
MAGYAR MŰVÉSZEK PANTEONJA (B.I.)
KÁRPÁT-MEDENCEI földrajz és honismeret (B. I.)
A KÜLHONI MAGYAR DIASZPÓRA (B. I.)
A  MAGYAR NEVELÉS PANTEONJA, NEMZETI INTÉZMÉNYEINK (B. I.)
HUNGAROLÓGIA
Magyar Panteon
Kapcsolódó irodalom
Kezdőoldal Fórum Hasznos honlapok Kapcsolódó irodalom Feliratkozás Levelezés Hallgatható
Keresés: „Haza, a magasban” | in English  
A magyarok több mint ezer éve élnek Európa középső részén, a Kárpát-medencében. Honfoglaló elődeink itt alakították ki a Magyar Királyságot, melynek határait a természeti-földrajzi környezethez, a hegyekhez és a folyókhoz igazították. A Kárpát- medencét — amely a Dunának a Bécshez közeli Dévényi-szorosánál kezdődő, s az al-dunai szorosig tartó medencéje — csaknem 1500 kilométeres ívben fonják körbe a Kárpátok hegyláncai. Nyugatról az Alpok, délen pedig a Száva folyó határolja a térséget.
Ezeréves államiságunk során az ország határai olykor változtak. Volt idő, amikor a Magyar Királyság túlnőtt a Kárpát-medencén; a török időkben az országot három részre szakították; 1920-tól, Trianon békediktátumával pedig területének kétharmadát a szomszédos országokhoz csatolták. Nemzetünk — a Kárpát-medence egészére kiterjedő magyar állam keretében élő más népekkel együtt — egy ezredéven át lakta ezt a térséget.
A magyarok hazája tehát a 330 000 km2 területű Kárpát-medencében található, amelynek középső részén terül el a mai Magyarország. Ennek 93 000 km2 területén majdnem 10 millió magyar él, a 15 milliós magyar nemzet kétharmada. Az ország mai határain belül több mint félmillió más nemzetiségű (német, szlovák, horvát, szerb, román, roma, szlovén stb.) honfitársunk él, a határon túl pedig mintegy 3,5 millió magyar lakik ősei földjén, de immár a környező országokban: Ausztriában, Szlovákiában, Ukrajnában, Romániában, Jugoszláviában, Horvátországban, Szlovéniában. Trianon óta ugyanis minden szomszédunk birtokol kisebb-nagyobb földterületet az egykori Magyar Királyságból. A történelmi sorsfordulókban külföldre menekült vagy kivándorolt, a világban szétszórtan élő mintegy kétmillió magyar zöme szintén a Kárpát-medencében lévő nemzettestből vált ki s került mai lakóhelyére. A földrajzi fejezetben őseink földjéről, a Kárpát-medencéről s azon belül hangsúlyosan a magyarok lakta tájegységekről, vidékekről szólunk.
6.1. A Kárpát-medence rövid leírása
6.2. A Kárpát-medence hegyei
6.3. A Kárpát-medence vizei, éghajlati jellemzői
6.4. A Kárpát-medence földje, növény- és állatvilága
6.5. Hungaricumok
6.6. A Kárpát-medence emberföldrajza, nagytáji kalauz
6.7. A MAGYAR ALFÖLD
6.8. Az Alföld tájai
6.9. Az Alföld népe és települései
6.10. Az Alföld nevezetességei
6.11. Az Alföld hitélete, híres szülöttei
6.12. DUNÁNTÚL
6.13. A Kisalföld
6.14. Alpokalja vagy őrvidék
6.15. A Dunántúli-dombság
6.16. A Mecsek és környéke
6.17. A Mezőföld
6.18. A Dunántúli-középhegység
6.19. Budapest és környéke
6.20. A Balaton és környéke
6.21. FELFÖLD
6.22. A Felföld nép- és tájtörténete
6.23. Palócföld
6.24. Kárpátalja
6.25. Az Északi-középhegység
6.26. ERDÉLY
6.27. Erdély tájai és népe
6.28. Erdély történelmi nevezetességei
6.29. Erdély egyházai és híres magyar szülöttei
6.30. Erdély magyar népcsoportjai
6.31. Pillantás a Székelyföldre
6.32. A csángók
© Bethlen Gábor Alapítvány