magyarsag.lap.hu Beállítás kezdőlapnak Bethlen Gábor Alapítvány

A MAGYAR NYELV TÖRTÉNETE (A. J.)
Jövevényszavaink
Az első összefüggő magyar nyelvű írásos emlékek
Reformáció és ellenreformáció
Reneszánsz és barokk
Felvilágosodás és nyelvújítás
Reformkor
Irodalmi nyelvünk megszilárdulása
Névtelen és híres nyelvművelők
Magyar nyelvismeret (A. J.)
Beszéd és írás; hangok és betűk
A magyar ábécé
Mi különbözteti meg a magyar nyelvet a többi nyelvtől?
Nyelvünk és a költői formák
Köznyelv és nyelvjárások
A magyar nyelv helye a földkerekségen
MAGYAR NYELVISMERET (A.J.)
Kezdőoldal Fórum Hasznos honlapok Kapcsolódó irodalom Feliratkozás Levelezés Hallgatható
Keresés: „Haza, a magasban” | in English  

Irodalmi nyelvünk megszilárdulása
Az 1848—49-es forradalom bukása és az önkényuralom gyászos esztendei újból gúzsba kötötték a magyar nyelvű irodalmat. Íróink egy része elesett a csatatéren, mások hónapokig bujdostak a megtorlás elől. Írásaikat sokáig nem közölhették, mert évekig nem volt folytatása a reformkorban virágzásnak indult sajtónak. Íróink ennek ellenére folytatták az irodalom és a nyelvművelés munkáját. A 19. század második fele és a századforduló regényírói — Jókai Mór, Mikszáth Kálmán vagy Krúdy Gyula — megértése már nem okoz különösebb nehézséget a mai olvasónak.

A magyar nyelv története ezzel mégsem zárult le, hiszen a nyelvek életével együtt jár a szüntelen változás, gazdagodás, avulás. Az azonban már a 19. században eldőlt, hogy a magyar nyelvet nem csupán beszélik a magyar nyelvterületen élő milliók, hanem intézményesen is művelik, rögzítik szabályait, helyesírását és szókincsét. Az 1867-es kiegyezés előkészítő időszaka óta újból irodalmi, tudományos és nyelvművelő folyóiratok működnek. Az iskolában módszeresen oktatják a magyar nyelvi ismereteket. A 20. században a sajtó, a rádió, majd a televízió is műsorára tűzte a nyelvművelést, a helyes és szép magyar beszéd ápolását. 19után a külső régiókban a magyar nyelvhasználat sajnálatosan visszaszorult a kétnyelvűség kényszere és a nyelvi asszimiláció következtében.


© Bethlen Gábor Alapítvány