magyarsag.lap.hu Beállítás kezdőlapnak Bethlen Gábor Alapítvány

A MAGYAR NYELV TÖRTÉNETE (A. J.)
Jövevényszavaink
Az első összefüggő magyar nyelvű írásos emlékek
Reformáció és ellenreformáció
Reneszánsz és barokk
Felvilágosodás és nyelvújítás
Reformkor
Irodalmi nyelvünk megszilárdulása
Névtelen és híres nyelvművelők
Magyar nyelvismeret (A. J.)
Beszéd és írás; hangok és betűk
A magyar ábécé
Mi különbözteti meg a magyar nyelvet a többi nyelvtől?
Nyelvünk és a költői formák
Köznyelv és nyelvjárások
A magyar nyelv helye a földkerekségen
MAGYAR NYELVISMERET (A.J.)
Kezdőoldal Fórum Hasznos honlapok Kapcsolódó irodalom Feliratkozás Levelezés Hallgatható
Keresés: „Haza, a magasban” | in English  

Reneszánsz és barokk
A reneszánsz műveltség Itáliából terjedt át Magyarországra a humanizmussal együtt. Az erdélyi fejedelmek és néhány magyarországi főúr udvarában virágzott e kultúra. A16. század vége felé működött a magyar reneszánsz legjelentősebb magyar nyelvű költője, Balassi Bálint. Kalandos, bűnöktől sem mentes főúr volt; a török hódítással szembeni végvári harc vitéze és hősi halottja. A haza védelmét reneszánsz életörömmel hirdeti költészetében.

A barokk főként katolikus területeken bontakozott ki Európa-szerte, így Magyarországon is. A reneszánszból fejlődött ki, de a reneszánsz nyugalmát nagyobb mozgalmasságra váltja, s még nagyobb hangsúlyt ad hősiességnek, pompának.

A magyar barokk irodalma Zrínyi Miklós eposzában, a Szigeti veszedelemben, a katolikus főpap, Pázmány Péter prédikációiban és az erdélyi emlékiratírók (pl. Bethlen Miklós)műveiben bontakozott ki az 1600-as években. Zrínyi, a költő és hadvezér a török elleni harcot a kereszténység védelmének rangjára emeli nagy művében. A barokkhoz tartoznak a török megszállást követően kibontakozó kuruc irodalom alkotásai is, elsősorban Mikes Kelemen székely nyelvjárásban írt Törökországi levelei.

A török kiűzését s a kuruc felkelést követő időszakban (1700-as évek) fontos szolgálatot teljesítettek a magyar nyelvű irodalom művelésében a testőrírók. Mária Terézia bécsi testőrségében magyar nemesifjak szolgáltak, s ők magyar nyelven terjesztették hazájukban a Nyugatról Bécsbe áramló új, felvilágosult tanításokat. A testőrírók közül kiemelkedik Bessenyei György, íróként és a magyar tudományos élet szorgalmazójaként. Egyházi emberek is akadtak ekkoriban, akik írásaikkal gazdagították nyelvünket, pl. Faludi Ferenc költő.


© Bethlen Gábor Alapítvány