magyarsag.lap.hu Beállítás kezdőlapnak Bethlen Gábor Alapítvány

A MAGYAR NYELV TÖRTÉNETE (A. J.)
Jövevényszavaink
Az első összefüggő magyar nyelvű írásos emlékek
Reformáció és ellenreformáció
Reneszánsz és barokk
Felvilágosodás és nyelvújítás
Reformkor
Irodalmi nyelvünk megszilárdulása
Névtelen és híres nyelvművelők
Magyar nyelvismeret (A. J.)
Beszéd és írás; hangok és betűk
A magyar ábécé
Mi különbözteti meg a magyar nyelvet a többi nyelvtől?
Nyelvünk és a költői formák
Köznyelv és nyelvjárások
A magyar nyelv helye a földkerekségen
MAGYAR NYELVISMERET (A.J.)
Kezdőoldal Fórum Hasznos honlapok Kapcsolódó irodalom Feliratkozás Levelezés Hallgatható
Keresés: „Haza, a magasban” | in English  

A magyar nyelv helye a földkerekségen
Minden nyelvnek megvan a maga szépsége, mely független attól, hogy más nyelvek beszélőinek tetszik-e vagy sem. Független attól is, hogy könnyebben vagy nehezebben tanulható. Minden nyelvet a maga mértékével kell mérni. Akinek egy nyelv az anyanyelve, annak az a lételeme, akkor is, ha soha nem gondolkodik el azon, hogy szép-e vagy sem, tömör-e vagy körülíró, lágy-e vagy kemény a hangzása, dallamos, egyhangú-e vagy kattogó. A kínai nyelv éppoly nélkülözhetetlen a kínainak, mint a német a németnek s a magyar a magyarnak. Emberi létszükséglet, mint a levegő.

HÁNYAN BESZÉLNEK MAGYARUL?

Magyarul mintegy tizennégy-tizenöt millióan beszélnek a Földön. Ez nem sok, de nem is kevés. A világon több ezer élő nyelv van. Ha azt nézzük, hogy a világon hányan beszélik nyelvünket, akkor — a nehezen pontosítható, változó adatok szerint — körülbelül a hatvanadik helyet foglaljuk el. Európában a tizenkettedik helyen vagyunk.

A kilencvenes évek adatai szerint a világ egyetemein huszonhárom országban hetvennyolc egyetemen oktatják a magyar nyelvet.

A MAGYAR NYELV JÖVŐJE

A18. század végén egy német gondolkodó, Herder azt jövendölte, hogy a szláv, német és román nyelvek közé ékelődött magyar ki fog veszni a világból. Kosztolányi Dezső, a több nyelven értő költő és író egy bő évszázaddal később így válaszolt erre: „Veszedelmes dolog jósolgatni, azonban mi már megszoktuk az ilyen haláljóslatokat is, s bizonyos edzettséggel nézünk vele farkasszemet. Parasztjaink azt tartják, hogy akinek holt hírét költik, az sokáig él. Úgy látszik, ez a népekre és nyelvekre is áll…”

Azóta csaknem egy újabb évszázad telt el. Bár a magyarság egyharmada az országhatárokon kívülre szorult, a magyar nyelv ma is virágzik, s a határokon át is egybefogja a magyar műveltséget. Tudós nyelvművelők gondozzák, írók, költők csinosítják nyelvünket; iskolában tanítják szépségét, szabályait. Kétségtelen, hogy beszélőinek száma apad. Épp ezért minden magyar közös érdeke, hogy e nyelv kifejezőereje, szépsége és színessége ne fakuljon, hanem tovább gyarapodjék, mint a jól gondozott kertek. Gondos használói kezén a magyar nyelv ellenálló marad a kártékony, rontó hatásokkal szemben.

© Bethlen Gábor Alapítvány