magyarsag.lap.hu Beállítás kezdőlapnak Bethlen Gábor Alapítvány

A MAGYAR NYELV TÖRTÉNETE (A. J.)
Jövevényszavaink
Az első összefüggő magyar nyelvű írásos emlékek
Reformáció és ellenreformáció
Reneszánsz és barokk
Felvilágosodás és nyelvújítás
Reformkor
Irodalmi nyelvünk megszilárdulása
Névtelen és híres nyelvművelők
Magyar nyelvismeret (A. J.)
Beszéd és írás; hangok és betűk
A magyar ábécé
Mi különbözteti meg a magyar nyelvet a többi nyelvtől?
Nyelvünk és a költői formák
Köznyelv és nyelvjárások
A magyar nyelv helye a földkerekségen
MAGYAR NYELVISMERET (A.J.)
Kezdőoldal Fórum Hasznos honlapok Kapcsolódó irodalom Feliratkozás Levelezés Hallgatható
Keresés: „Haza, a magasban” | in English  

Nyelvünk és a költői formák
A magánhangzók és mássalhangzók, valamint a rövid és hosszú magánhangzók aránya kedvez a magyar nyelv dallamosságának. A költők könnyen alkalmazhatják az időmértékes verselést, mely a hosszú és a rövid szótagok szabályos váltakozásán alapul.

Az időmértékes verselés a görög, illetve a római költészet mintájára terjedt el Magyarországon. A hindi költészet időmértékes formái még a görögökénél és a rómaiakénál is dallamosabbak (a hindi nyelvben még kedvezőbb a magánhangzók és mássalhangzók, a rövid és hosszú szótagok aránya).Weöres Sándor, a magyar nyelv nagy művésze még a legbonyolultabb hindi versformát is vissza tudta adni műfordításában:

„Szegfüvirágleheletzuhatagos-örömillatu délövi szélbe,
„Fülemüleszavu, kusza méhzizegésü lugas susogó sürüjében
„Hari vigad a gyönyörü kikeleti lánykaseregben,
„sírjon az elhagyatott, ime táncol a vadörömü lánykaseregben.”

(Dzsájadéva 12. századi indiai költő)


KÖLTŐ A MAGYAR NYELVRŐL

A 20. században élt költő és avatott műfordító, Nemes Nagy Ágnes írja nyelvünkről, hogy a magyar nyelv ritmikai lehetőségei oly verselési bőséget hoznak létre, amely másutt Európában nem található. Rímelésünkről megállapítja, hogy míg pl. a prepozíciókat használó franciák gyakorlatilag már kimerítették lehetséges rímeiket, addig a toldalékoló magyar nyelv rímlehetőségei kimeríthetetlenek.

© Bethlen Gábor Alapítvány