magyarsag.lap.hu Beállítás kezdőlapnak Bethlen Gábor Fundation

Hungarian Ethnography, National Symbols, Mythology
Hungarian History
The Hungarian Language
Hungarian Literature
The Pantheon of Hungarian Artists
Geography of the Carpathian Basin and Knowledge of the Country
Hungarian Communities Abroad
Hungarian Education, National Institutes
Hungarian Studies
Hungarian Pantheon
Literature
Home Forum Links Literatures Registration Mail Audio
Search: „Fatherland in the heights” | Magyarul  
2.1. „Árpád jöve magyar néppel”
2.2. „A magyarok nyilaitól ments meg Urunk minket”
2.3. Az államalapító Szent István
2.4. A Szent lovagkirály
2.5. A középkori Magyarország első fénykora
2.6. Magyarország pusztulása és a második országalapítás
2.7. Szentekkel ékes Pannónia
2.8. Az utolsó aranyágacska
2.9. Az Árpádok utódai: Anjouk a magyar trónon
2.10. Zsigmond, a diplomata uralkodó
2.11. A törökverő Hunyadi János
2.12. A magyar középkor utolsó nagy uralkodója: Hunyadi Mátyás
2.13. A Jagellók kora
2.14. Az egységes magyar állam bukása: Mohács
2.15. A három részre szakadt Magyarország
2.16. A hitújítás Magyarországon
2.17. A tizenötéves háború és a Bocskai-felkelés
2.18. Erdély aranykora
2.19. A királyi Magyarország
2.20. Katolikus megújulás és ellenreformáció
2.21. A török kiűzése és az új ország
2.22. A Rákóczi-szabadságharc
2.23. Királynő a magyar trónon
2.24. A „kalapos király” és a napóleoni háborúk kora
2.25. A reformok kora
2.26. „Száz vasutat, ezeret!”
2.27. Forradalom Pesten
2.28. A szabadságharc
2.29. Önkény és kiegyezés
2.30. A dualizmus kora
2.31. Az ezredévtől a világháborúig
2.32. A világ lángba borul
2.33. Forrongó Magyarország
2.34. A trianoni béke és az ország talpra állása
2.35. Felemelkedés – de milyen áron?
2.36. A második világégés
2.37. Demokráciától a diktatúráig
2.38. A diktatúra évei
2.39. Amikor a világ Magyarországra figyelt
2.40. Terror és restauráció
2.41. Az új demokrácia születésének első évtizede
© Bethlen Gábor Alapítvány