magyarsag.lap.hu Beállítás kezdőlapnak Bethlen Gábor Alapítvány

MAGYAR NÉPISMERET, NEMZETI JELKÉPEK, ŐSTÖRTÉNET (KGYCS)
MAGYAR TÖRTÉNELEM (H. P.)
MAGYAR NYELVISMERET (A.J.)
MAGYAR IRODALOM (A. J.)
MAGYAR MŰVÉSZEK PANTEONJA (B.I.)
KÁRPÁT-MEDENCEI földrajz és honismeret (B. I.)
A KÜLHONI MAGYAR DIASZPÓRA (B. I.)
A  MAGYAR NEVELÉS PANTEONJA, NEMZETI INTÉZMÉNYEINK (B. I.)
HUNGAROLÓGIA
Magyar Panteon
Kapcsolódó irodalom
Kezdőoldal Fórum Hasznos honlapok Kapcsolódó irodalom Feliratkozás Levelezés Hallgatható
Keresés: „Haza, a magasban” | in English  
2.1. „Árpád jöve magyar néppel”
2.2. „A magyarok nyilaitól ments meg Urunk minket”
2.3. Az államalapító Szent István
2.4. A Szent lovagkirály
2.5. A középkori Magyarország első fénykora
2.6. Magyarország pusztulása és a második országalapítás
2.7. Szentekkel ékes Pannónia
2.8. Az utolsó aranyágacska
2.9. Az Árpádok utódai: Anjouk a magyar trónon
2.10. Zsigmond, a diplomata uralkodó
2.11. A törökverő Hunyadi János
2.12. A magyar középkor utolsó nagy uralkodója: Hunyadi Mátyás
2.13. A Jagellók kora
2.14. Az egységes magyar állam bukása: Mohács
2.15. A három részre szakadt Magyarország
2.16. A hitújítás Magyarországon
2.17. A tizenötéves háború és a Bocskai-felkelés
2.18. Erdély aranykora
2.19. A királyi Magyarország
2.20. Katolikus megújulás és ellenreformáció
2.21. A török kiűzése és az új ország
2.22. A Rákóczi-szabadságharc
2.23. Királynő a magyar trónon
2.24. A „kalapos király” és a napóleoni háborúk kora
2.25. A reformok kora
2.26. „Száz vasutat, ezeret!”
2.27. Forradalom Pesten
2.28. A szabadságharc
2.29. Önkény és kiegyezés
2.30. A dualizmus kora
2.31. Az ezredévtől a világháborúig
2.32. A világ lángba borul
2.33. Forrongó Magyarország
2.34. A trianoni béke és az ország talpra állása
2.35. Felemelkedés – de milyen áron?
2.36. A második világégés
2.37. Demokráciától a diktatúráig
2.38. A diktatúra évei
2.39. Amikor a világ Magyarországra figyelt
2.40. Terror és restauráció
2.41. Az új demokrácia születésének első évtizede
© Bethlen Gábor Alapítvány