magyarsag.lap.hu Beállítás kezdőlapnak Bethlen Gábor Alapítvány

BEKÖSZÖNTŐ
VISSZHANG
TARTALOM
MAGYAR PANTHEON
HUNGAROLÓGIA
Kapcsolódó irodalom
Kezdőoldal Fórum Hasznos honlapok Kapcsolódó irodalom Feliratkozás Levelezés Hallgatható
Keresés: „Haza, a magasban” | in English  

Tanárok és szülők részére
A Kárpát-medencei magyar kisebbségi kérdés (szerk. C. Tóth J.) Salgótarján, 2001.

A magyarok elődeiről és a Honfoglalásról (szerk. Györffy György) Gondolat Kiadó, Bp., 1975.

A magyarok krónikája (szerk. Glatz Ferenc) Officina Nova Kiadó Bp.

A magyarokhoz. Magyarság és istenes versek (szerk. Medvigy Endre) Felsőmagyarország Kiadó, Miskolc, 2002.

A világ magyarsága MVSZ könyvsorozat: Felvidék, Erdély, Vajdaság, Kárpátalja, Európa 1-II. Latin-Amerika, Dél-Afrika, Ausztrália, Amerika Egyesült Államok, 1994-2000.

Ábrám Zoltán: Magyarok a nagyvilágban, Ablak, Székelyudvarhely, 1995.

Andrásfalvy Bertalan: Magyar népismeret, (Főiskolai jegyzet), NTK, Bp., 1997.

Az amerikai magyarság aranykönyve, Cleveland, 1941.

Bárczi Géza: A magyar nyelv múltja és jelene Gondolat Kiadó Bp., 1980.

Benkő Samu: Alkalmak és szavak, Polis Kiadó, Kolozsvár, 2002.

Borbándi Gyula: A magyar emigráció életrajza 1945-1985. EPMSZ, Genf-München, 1986.

Borbándi Gyula: Emigráció és Magyarország 1985-95. EPMSZ, Basel-Bp., 1997.

Bulla Péter – Mendöl Tibor: A Kárpát-medence földrajza, Lucidus Kiadó, Bp., 1999.

Csapó Endre: llyen a világ..., Logos, Tótfalu, 2002.

Dr. Rosta István: Magyarország technikatörténete NTK. Bp., 1999.

Dr. Vecseklőy József: Nemzetgyilkossági kísérlet, Trianon 1919. Párizs, Antológia Kiadó, Lakitelek, 1993.

Dupka György: Kárpátalja magyarsága, Honismereti kk. AK. Bp., 2001.

Erdély öröksége 1-VI. – reprint, Akadémia Kiadó, Bp., 1993.

Európa híres kertje, Orpheus Kiadó, Bp., 1993.

Fülep Lajos: Magyar művészet – Művészet és... Bp., 1971.

Für Lajos: Magyar sors a Kárpát-medencében, Kairosz Kiadó, Bp., 2001.

Görömbei András: Napjaink kisebbségi magyar irodalma Bp., 1993.

Hagyományok – ízek – régiók 1-ll. AMC-FM Bp., 2001.

Hajdú-Moharos József: PARTIUM, Királyhágómelléki Ref. Egyház, Nagyvárad, 1997.

Helyünk Európában 1-ll. kötet, Magvető Kiadó, Bp., 1986.

Hódi Sándor: Légüres térben, Logos Kiadó, Tótfalu 2001.

Hódi Sándor: Táj és Lelek Fórum Kiadó, Újvidék, 1989.

Janics Kálmán: A hontalanság évei EPMSZ Bern-München, 1980.

„Keserű a más kenyere” Emigrációs antológia, Antológia Kiadó, Lakitelek, 1993.

Kopp Mária-Skrabszki Árpád: Magyar lelkiállapot, Zsámbék, 1995.

Kós Károly: „Kőből, fából házat ... igékből várat” Magvető Kiadó, Bp., 1983.

Kosztolányi Dezső: Nyelv és lelek Szépirodalmi Kiadó, Bp., 1990.

Magyarok a nagyvilágban, Kárpát-medence, Ceba Kiadó, Bp., 2000.

Makkai Sándor: Magunk revíziója, Pro Print, Csíkszereda, 1998.

Mészáros 1.: A magyar nevelés és iskolatörténet kronológiája 996-1996. NTK. Bp., 1996.

Mi a magyar? (szerk. Szekfü Gyula) Magyar Szemle, Bp., 1939.

Nagy Károly: Emigránsok küldetésben 1960-2000 New Brunswick-Debrecen 2000.

Nagy Károly-Papp László: A magyar nyelv és kultúra megtartása USA, 1997.

Németh László: A minőség forradalma – Kisebbségben 1-ll. Püski Kiadó, Bp., 1982.

Nyolcvan év kisebbségben, Logos, Tótfalu, 2002.

Orbán Balázs: A Székelyföld leírása (válogatás), Európa Kiadó, Bp., 1982.

Péntek János: A megmaradás esélyei, Anyanyelvi Konferencia. Bp., 1999.

Püski Sándor: Könyves sors – magyar sors Püski Kiadó, 2002.

Sisa István: Magyarságtükör, Püski Kiadó, Bp., 2001. ' Sisa István: The Spirit of Hungary, Hista Books, New Yersey, 1997.

Várdy Béla: Magyarok az Újvilágban AK. Bp., ,2002.

Vekerdi László: A sorskérdések árnyékában, Új Forrás Kiadó, Tatabánya, 1997.

Wass Albert: Magyar örökségünk, Kráter Kiadó, Pomáz, 2001.

Zelnik József: A magyar kultúra selyemövezetei, Ökotáj. Bp., 1998.


© Bethlen Gábor Alapítvány