magyarsag.lap.hu Beállítás kezdőlapnak Bethlen Gábor Alapítvány

MAGYARORSZÁG: EURÓPA KICSIBEN (K. Gy. Cs.)
MI A MAGYAR? (K. Gy. Cs.)
A nemzetről és a nemzetjellemről
A nemzeti jelképek világa
A magyar címer és a nemzeti színek
A nemzeti ünnepek
Nemzeti jelképversek, énekek
A magyarság jelképvilágáról
A történelmi panteon
MAGYAROK ÉS SZOMSZÉDAIK (K. Gy. Cs.)
A MAGYAR ŐSTÖRTÉNETRŐL (B. I.)
Elképzelések a magyarság hun–szkíta eredetéről
Isten kardja
A hun-magyar rokonságról
Attila fiai
Csörsz árka
AZ URALTÓL–HUNGÁRIÁIG
MAGYAR NÉPISMERET, NEMZETI JELKÉPEK, ŐSTÖRTÉNET (KGYCS)
Kezdőoldal Fórum Hasznos honlapok Kapcsolódó irodalom Feliratkozás Levelezés Hallgatható
Keresés: „Haza, a magasban” | in English  

MI A MAGYAR? (K. Gy. Cs.)
Amikor a nagyvilágban élő magyarokról mint népről szólunk, először is tisztáznunk kell: kit nevezhetünk magyarnak?

A magyaroknak nincsenek pontosan meghatározható alkati vonásaik, amelyek alapján megkülönböztethetők lennének a többi európai néptől. Az antropológusok azonban találtak olyan adatokat, amelyek arra utalnak, hogy elődeink finnugor eredetűek, és kelet-ázsiai, majd török és iráni népekkel is rokonságba kerültek.

"A magyarság nem a test, nem a vér, hanem a lélek kérdése" - vallotta kiváló néprajztudósunk, Györffy István. Ha közelebbről megvizsgáljuk e közös lélek mibenlétét és természetét, akkor fedezzük föl, hogy ezernyi összetevője van, s jó néhány forrásból táplálkozik. Aközös nyelv, a közös sors, a történelem, a közösen formált hagyományok, szokások, a hitélet, a kultúra, a táj jellege, a nevelés. Ám minden, ami lélek, egységes és oszthatatlan.

A nemzet: szellemi alkotás, történelmi sors, közösségvállalás és feladat.

Ha külhoni környezetetekben utánajártok, fölfedezitek, hogy genetikailag minden nép keverék. Az angolok ősei között például megtalálhatjuk a briteket, a keltákat, angolszászokat, normannokat, vikingeket. A spanyolok ősei között ibérek, latinok, gótok és mórok is vannak. Anémetek is elkülönülnek poroszokra, bajorokra, osztrákokra, szászokra stb.

Sorra vehetnénk így minden európai népet - s közöttük szinte sehol sem találunk genetikailag (származás szempontjából) "tiszta" fajtát. Hódításaik, gyarmatosításaik nyomán az angoloknak, spanyoloknak a tengeren túl kialakultak nyelvi rokonaik: az amerikaiak, ausztrálok, argentinok, kubaiak és mások, akik a 19-20. század folyamán az önálló államiság és a nemzeti fejlődés útjára léptek.

Szerteszét a világon mindenütt élnek magyarok. Magyarság azonban csak egy van, s a magyar nemzet - mely e kulturális sorsközösségben létrejött - egységes, bár részei a világon sokfelé élnek.

© Bethlen Gábor Alapítvány