magyarsag.lap.hu Beállítás kezdőlapnak Bethlen Gábor Alapítvány

BEKÖSZÖNTŐ
VISSZHANG
TARTALOM
MAGYAR PANTHEON
HUNGAROLÓGIA
Kezdőoldal Fórum Hasznos honlapok Kapcsolódó irodalom Feliratkozás Levelezés Hallgatható
Keresés: „Haza, a magasban” | in English  

Visszhang

Magyar nemzetismeret I-II. tankönyv a külhoni magyar diákoknak

 

Fogadtatás

 

A magyar nemzetismereti tankönyv a nyugati világ országaiban, szórványban élő nemzettársaink, a magyarul tudó és tanuló tíz éven felüli diákok és tanítóik számára készült. Mádl Ferenc köztársasági elnök úr 2003. január 10-én kelt levelében írja: „...ez a hiánypótló kiadvány egyedülállóan összetett történelmi, irodalmi, művelődéstörténeti, honismereti szemléletmódjával, áttekinthető szerkezetével hasznos olvasmányául szolgál azoknak, akiknek készült: a külhoni magyar diákoknak. Önt és szerzőtársait elismerés illeti azért a munkáért, melynek révén gazdag, tanulságos könyv jut el a fiatalok kezébe – és reméljük, a szívükhöz is.”

A Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezett ünnepségen, 2003. január 21-én Kalász Márton az Írószövetség elnöke és a szerzők mutatták be a tankönyvet a Magyarok Házában megjelent, mintegy kétszáz főnyi közönségnek és a hazai média képviselőinek.

 

Az eddigi bemutatók és (az általunk ismert) recenziók

A tankönyvről a 2002 decemberi megjelenés előtt részletes ismertetést adtunk 2001  nyarán Sydneyben, az Ausztráliai magyarok identitás- konferenciáján, majd Erdélyben a Bolyai Nyári Szabadegyetemen, és ősszel Budapesten, a határon túli magyar pedagógusok tanfolyamán. Folytattuk a bemutatókat 2002 nyarán Dunaszerdahelyen, a szlovákiai magyar pedagógusok tanácskozásán, a Balassi Bálint Intézet „Arte et marte” című hungarológiai konferenciáján, Győrben a nyugati magyar pedagógusok továbbképző tanfolyamán, a 2003. szeptemberében Tóthfaluban (Vajdaság) rendezett Trianon Konferencián, s ugyancsak ismertetést közöltek a készülő tankönyvről a külhoni magyar újságok jórészében: a Bécsi Naplóban, a (kanadai) Magyar Életben, az Ausztráliai Magyar Életben, a Dél-amerikai Magyar Hírlapban és más nyugati magyar újságokban, rádiókban és a tévékben is. A tankönyv 2002 karácsonyára történt megjelenését követő fél év során további, több mint félszáz ismertető jelent meg róla.

 1. Szabad Föld, 2003. január 10. Bíró Zoltán: Haza, a magasban – Magyarságismeret
 2. Népszabadság, 2003. január 11. Varga Lajos Márton: „Haza, a magasban”. Megj… 10.o.
 3. Petőfi Népe, 2003. január 11. Szász András: Tudaterősítő tankönyvújdonság, 10. o.
 4. Népszabadság, 2003. január 17. Pálfi József NTK vezérigazgatója, Indokaink /Levelezői rovat
 5. Könyvbemutató 2003. január 21. Magyarok Háza bev. Kalász Márton Írósz. elnök + szerzők
 6. Népszabadság.2003. január 25. Takács Ferenc: A mi könyvünk? /Könyvszemle
 7. Kossuth Rádió 2003. január 26. 18,30 Mi időnk című műsorban 15 perces interjú
 8. Petőfi Rádió 2003. január 28. 17,45 Hajszálgyökerek műsorban 10 perces bemutató
 9. DUNA TV 2003. január 30. 17,20 Kalendárium c műsorban megmutatták,
 10. DUNA TV február 3-án az ÖSSZKÉP című kulturális magazinban bemutatták a könyvet
 1. MTV 2 2003. február 1-jén 13 óra Magyar Ház Szórvány című adásban 10 perc (B.I.-H.P.)
 2. Kossuth Rádió 2003. február 2. 8 órától 20 perces műsor a Vasárnapi Újságban
 3. Magyar Felsőoktatás honlap/Vendégoldal 2003. február 3-tól fényképes anyag a bemutatóról
 4. Kossuth Rádió 2003. február 5. 19.05 ism. 6-án 4,35 Határok nélkül című műsor (Dormán L)
 5. DUNA TV vallási műsorában 2003. február 9-én BGA Franz Kőnig kitüntetése kapcsán
 6. A HUNSOR, a Homo Sapiens honlapokon és a Balassi Bálint Intézet honlapján bő ismertetés
 7. MENTOR, Támpont tankönyvkritikai melléklet 2003 januári számában rövid hír
 8. Bartók Rádió 2003. február 10-én 13 óra után ismertette a könyvet
 9. HÁROMSZÉK, Sepsiszentgyörgy 2003. február 22. Sylvester Lajos recenziója a lapban
 10. Heti Válasz 2003. február 21. 55. o. Értékmentő tudás (Molnár Pál)
 1. (Erdélyi) Könyvesház 2003/1-2. 75. o. ismertető a „Haza, a magasban” című könyvről
 2. Kossuth Rádió, 2003. február 25. Társalgó 14-15 óráig Antall István, Alföldy Jenő, Bakos I.
 3. Magyar Rádió „Szülőföldünk” adásában Cservenka Judit műsora a tankönyvről
 4. 168 óra: 2003. március 6. rövid keretes hír Alföldy Jenő nyomán a könyvről
 5. Magyar Felsőoktatás 2003. 1-2-3. szám 98-100. o Összeállítás a Magyar nemzetismeretről
 6. Új Könyvek 2003/3 29-30. p. elismerő recenzió, de (4743 Ft-ért árusítja) 200303049 kódon
 7. Köznevelés 2003. március 14. 24. o. Miksa Lajos: Nemzetismereti tankönyv (recenzió)
 8. Könyvbemutató Gödöllőn a Városi Könyvtárban 2003. március 20. Alföldy-Bakos-Hámori-Agócs
 9. Ausztráliai Magyar Élet 2003. március 20. Csapó Endre alapos ismertetője
 10. TÁMPONT, Horváth László: Nemzetismereti tankönyv… 2003. április 8-9.o.(recenzió)
 1. Könyvbemutató az Eötvös Collégiumban 2003. május 8-án (Alföldy-Hámori P.)
 2. Könyvbemutató Lendván, a Kéttannyelvű Középisk.-ban 2003. május 8. (Bakos I – Agócs S.)
 3. Tudósítás a lendvai könyvbemutatóról a szlovéniai magyar újságokban, TV-ben, rádióban
 4. Ismertető a tankönyvről az Amerikai Magyar Szó-ban 2003. május
 5. Magyar Nemzet 2003. május 7. Pósa Z. „Könyv a magyar nemzetismeretről” (recenzió)
 6. Alföldi Lapok 2003. május 22. „Sikerkönyv a lakiteleki Antológia Kiadótól” (recenzió)
 7. Ausztráliai, amerikai rádiókban folyamatosan ismertetik, hírt adnak a tankönyvről
 8. HITEL 2003. jún. 125-128 o. Nagy Károly: Új magyarságismereti tankönyv – „szükség és érték”
 9. Burg Kastl Európai Magyar Gimnázium 2003. június 6-8. Könyvbemutató-és vásár a Ballagáson
 10. A szerzők dedikálták a javított kiadást az Ünnepi Könyvhéten 2003. június 13-án és 15-én Bp.
 1. Itt-Ott (USA) az MBK lapja 2003-as számában Csapó Endre: Magyar nemzetismeret…
 2. Magyar Felsőoktatás 2003. 4-5-6. 99-101. o. „Jó és érdemes magyarnak lenni”
 3. Clevelandi TV magyar adásában 2003 jún. Bakó Anna ismerteti a MN tankönyvet
 4. Pedagógusfórum, az SZMPSZ hírlapja. Révkomárom, 2003. június, 16. old. „Haza, a magasban”
 5. Szabad Újság Bratislava/Pozsony 2003. július 16. 10.o. Haza, a magasban”
 6. A könyv bemutatása a Kárpát-medencei Pedagógusok II. Nyári Egyetemén 2003. júl. 7. Lakitelek
 7. Amerikai magyar Népszava/Szabadság 2003. aug.1, Nagy K..: Új magyarságismereti taneszköz
 8. Magyar Rádió 2003.VIII. 17. „Mi időnk” Darnyik Dóra interjúja a nemzetismeret könyvről/ BI
 9. München, Széchenyi Kör- M. Katolikus Misszió 2003. IX. 26. Haza a magasban – könyvbemutató
 10. Életünk, az EU magyar katolikusok lapja. 2003.okt. Borbándi Gyula: Amit a hazáról tudni kell
 1. Szabadság, Kolozsvár, 2003. okt. 7 Megkezdődött az új tanév az EMTE-n
 2. Krónika, Kolozsvár, 2003. okt. 7. A Béres – könyvadomány a Sapientia Egyetemnek
 3. Keszthely, Balaton Akadémia 2003. okt. 25. 11-12 ó. Magyar nemzetismereti könyvbemutató
 4. Nagyatád, Jobb-Kör 2003. okt. 25-én du. Forradalom és nemzetismeret – kettős könyvbemutató

E tankönyv az eddigi visszajelzések szerint tartalmazza a sokat hangoztatott nemzeti minimum követelményeit, alkalmas segédeszköz a magyar diaszpóra új szellemi honfoglalásához, segíti a magyar-magyar kapcsolatok fejlesztését, erősíti identitásunkat.

Az Illyés-centenárium évébenaz Ő szellemi üzenetét hordozó címmel – megjelent tankönyv a nyugati magyar diaszpóra iskoláin túl, jól használható a Kárpát-medencei magyar szórványok és a külföldi egyetemek magyar oktatásában, valamint a hazai iskolákban is, mivel tartalmazza az alapfokú oktatási kerettanterv hon-és népismeret tananyaga B változatának tantervi követelményeit.

 

Szemelvények

A Magyar Kultúra napját követően – néhány hónap alatt – félszáz ismertető, interjú, vélemény hangzott el a rádióadókban és a televíziókban, vagy jelent meg a hazai és külhoni lapokban. Az írásban megjelent anyagokból közlünk néhány szemelvényt:

„Külön erénye a könyvnek, hogy elemi és minden magyar számára nélkülözhetetlen tudásanyagot kínál, s egységes szerkezetben segíti olvasóját a magyar önismerethez és talán a részletekben való további tájékozódás igényéhez. Mindezt mindenki számára érthető magyar nyelven teszi, s a felnőtt olvasó éppúgy haszonnal forgathatja, mint a középiskolás diák…”
(Szabad Föld, 2003. január 10. Bíró Zoltán: Magyarságismeret)

„A tankönyv szerzőinek legnagyobb gondja előbb az volt, hogyan lehet a magyarságtudomány kézikönyvbe kívánkozó alapismereteit a lehető legteljesebben, de olvasmányosan, a tanulhatóság szempontjainak is megfelelve föltárni….Miből mit, milyen mélységben és hogyan tárgyaljanak, hogy a tankönyv tényleg tankönyv legyen. Tanulható, tehát részeiben érthetően kapcsolódó, világosan kifejlő, a közölteket időről időre szintetizáló…..olyan mű is, amelyhez kérdéseivel bárki bizalommal fordulhat.”
(Népszabadság, 2003. január 11. Varga Lajos Márton: „Haza, a magasban”)

 „E tankönyv az eddigi visszajelzések szerint tartalmazza a sokat hangoztatott nemzeti minimum követelményeit, alkalmas segédeszköz a magyar diaszpóra új szellemi honfoglalásához, segíti a magyar-magyar kapcsolatok fejlesztését, erősíti identitásunkat.”
(a Magyar Felsőoktatás című folyóirat összeállítása a könyvről 2003. /1-3. 98-100.p.)

„..A »Haza, a magasban«” két kötete nagy örömöt okozott alaposabb elolvasása után is. Igen jónak és hasznosnak tartom. Lenyűgöző a frissessége: még Kertész Nobel-díja is benne van.” (Borbándi Gyula 2003. február 17-i leveléből)

„..A magyar nemzetismeret tankönyve- az alig sikerült címlap ellenére – jófajta kísérlet. A tárgyhoz négyezer oldal is kevés lenne, a négyszáz oldalas összefoglalás tehát mindig is vitatható lesz…” (Heti Válasz, 2003. február 21. M.P. Értékmentő tudás)

„Ez az ámulatba ejtő könyv már az első oldalaktól valóban a szívünkhöz is simul. Kinek ne szaporázna a szíve verése, ha mindjárt a könyvborító fedőlapja mögött önmagára és az övéire lel?….Tulajdonképpen számomra ez az első tankönyv, amely velünk kezdődik, tőlünk indul el és hozzánk tér vissza. …Felleli magát ebben a nemzetismereti tankönyvben minden kárpát-medencei tájegység lakója A történelmi és kortársi együttélés micsoda leleményével indítják a szerzők könyvüket úgy, hogy Szent István Hungáriájának más népei is ott találják magukat az első oldalakon……. az első olyan összefoglaló mű, amely kísérletet tesz a nemzet határokon átívelő szellemi egyesítésére. Ezt emberi léptékűvé teszi, a suhanckorúak színes képzeletvilágához, vagy egyetemi tanárok töprengő komolyságához igazítva haszonnal, kedvvel és szeretettel forgathatja diák és tanár, és azt sugallja: jó és érdemes magyarnak lenni. …A nemzeti leértékelődés útjelző tábláit megfordítja…. A nemzetismereti tankönyv rajzolta nemzeti önkép leghitelesebb útlevél az európai civilizáció határátlépőinél, s egyszersmind a nemzeti önbecsülés kiskátéja is.
(Háromszék, Sepsiszentgyörgy 2003. február 22. Sylvester Lajos )

„…a nem hivalkodó, de önérzetes magabízó szellem sugárzik a könyv lapjairól. Bámulatos, hogy mi minden fér bele a szépen és gazdagon illusztrált két karcsú kötetbe…Óhatatlanul felvetődik a kérdés: Miért „tankönyv” hiszen több annál, noha tankönyvnek is kitűnő? Miért csak a nyugati világ magyarságának a tankönyve? El kellene juttatni a határon közvetlenül túl lévő minden magyar intézménybe, sőt családba. Le kellene fordítani minden világnyelvre, de főként a szomszéd népek nyelvére….Az Európai Unió küszöbén ….fontos intelem és biztatás lehet a magyarországi felnövekvő generáció és nevelői számára is. Meggyőződéssel tehetjük hozzá: a „Haza, a magasban” magyar nemzetismereti tankönyv egységet alkotó két kötete nem hiányozhat egyetlen honi iskolából sem.
(Köznevelés, 2003. március 14. Miksa Lajos: Nemzetismereti tankönyv)

„..A közérthető magyarázó szöveget nagyon sok szemelvény, idézet és kitűnő minőségű színes illusztráció kíséri. A szerzők a gondosan adagolt ismereteket, a jól körülírt tudnivalókat vonzó formában tárják a fiatalok elé, ugyanakkor folyamatosan érzékeltetik azt is, hogy mindez csupán a valóság esszenciája, velős kivonata.” Új Könyvek 200303049. sz. ism.

„Ha valamit meg akarunk szerettetni, az legyen szép, legyen kívánatos. Ez a könyv ilyen szempontból valóságos ékszer. ….látható, hogy ez a mű átfogó, a teljes magyarságismeret legfőbb ágazatait felölelő munka. Lehatol a történelmi mélységekbe, a nemzet keletkezésének megsejthető, a múltjának követhető forrásaihoz, nemcsak a történelem, de a magyar nyelv, a magyar népi kultúra, mese-, legenda-, és mondavilág csodálatos kincseihez, követi mindezek fejlődését az ismeretlen korábbi és az ismertebb ezeréves történet útjain. E visszatekintő tájékozódás kiegészül azokkal a széttekintő fejezetekkel, amelyek megismertetik a tanulót vagy olvasót az ország határain kívülre és a Kárpát-medencétől távolra, a nagyvilágba szétáramolt nemzetrészek életével, problémáival. Ilyen átfogó szemléletű és a hungarológia minden ágát érintő nemzetismereti könyv még nem született meg ennek előtte. Mindezek mellett nem valami fárasztó adattár, ismerethalmaz, hanem üdítően kellemes olvasmány,… Aki törődik magyarságával, nem nélkülözheti ezt a könyvet. Mindenegyes beleolvasással gyarapodik ismeretében, erősödik a hite nemzete jövőjében. Úgy érzem nincs szükség ilyen részletes ismertetőt megfejelni hatástkeltő dicsérő szavakkal, elég, ha annyit mondok: Kincset vesz a kezébe, aki megszerzi…”
(Ausztráliai Magyar Élet, 2003. március 20. Csapó Endre könyvismertetése)

„….megerősíteni tudom a könyv értékeit: régen várt, hiánypótló különösen a külhoni, valamint a Kárpát-medencében szórványban élő magyar fiatalok számára. Ugyanakkor ismeretanyaga elengedhetetlen kéne, hogy legyen az itthon honismeretet tanító tanárok körében. Bárki számára olyan könyv lehet, amelyet gyakran kézbe vesz és mindig talál benne újat, vagy olyan régi ismeretet, amit érdemes újra átgondolni.
(Mentor/TÁMPONT,2003. április, Horváth László recenziója)

Nagyon reméljük, hogy a miniszteri tankönyvjegyzéknek ez a kiadvány is része volt – és a jövő tanévekben is része lesz  –, mert ez a kétkötetes gazdag, színes, színvonalas taneszköz „szükség és érték”….a két kötet olyan magyarságismereti információk tárháza, amelyet világszerte használhatnak különböző korú és különböző magyar nyelvtudásszintű tanulók és oktatóik, akik számára nem mindenütt áll rendelkezésre gazdag könyvtár, példatár, szakmai szemelvénytár, tanóráik anyagának összeállításához…Gazdag, értékes, hasznos tartalom, olvasmányos jól szerkesztett szövegek, művészien esztétikus reprodukciók, illusztrációk, fényképek teszik e két kötetet becses taneszközzé…” HITEL 2003. jún. Nagy Károly recenzió

„Reméljük a „Haza, a magasban” eléri célját és eljut mindenhová, ahol szükség lehet rá azoknak a nemes céloknak az elérésére, amelyek a munkát ihlették.”
(ÉLETÜNK:, Az európai magyar katolikusok lapja München, 2003. okt. Borbándi Gyula: Amit a hazáról tudni kell.)


A „Haza, a magasban” sikerességét mutatja, hogy első kiadása néhány hónap alatt elfogyott, s e magyar nemzetismereti tankönyv négy kontinens félszáz országába eljutott. A tankönyv oktatásához szükséges helyi módszertani és munkafüzetek készítéséhez a környező országok némelyikében és a nyugati diaszpórában hozzáfogtak. A Balassi Bálint Intézetben elkezdődött a könyv elektronikus megjelenítésének előkészítése is. A Béres Rt által támogatott második kiadással, amely a 2003. évi Könyvhétre jelent meg, a segédanyagok készítőinek munkáját is elő kívánjuk segíteni: néhány zavaró elírás és hiba kijavítása, egypár apró kiegészítés, valamint az ajánlott könyvlista betoldása révén.

A könyv második kiadását hétszáz példány előfizetésével a Béres Alapítvány támogatta, amelyből háromszáz példányt a Kárpát-medencei Magyar Pedagógusok Lakiteleken tartott nyári továbbképzésén részt vett felvidéki és vajdasági oktatók kaptak, háromszáz példányt pedig a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem diákjai. Ez utóbbi adománnyal Dr. Tonk Sándor a nemrég elhunyt rektor szándékát kívánták elősegíteni, aki a Magyar nemzetismeretet valamennyi „Sapientiás” hallgató számára általános bevezető tantárgyként kívánta tananyaggá tenni, s hozzá e tankönyvet akarta megvásároltatni. Az USA-ban és Ausztráliában pedig a nemzetismereti tankönyv angol nyelvű fordítását és megjelentetését szorgalmazzák, amelyhez anyagilag is hozzájárulnának az ottani magyar közösségek.

Köszöntjük az Olvasót!

Budapest, 2003 októberében. A tankönyv szerzői és az Antológia KiadóA tankönyv elektronikus megjelentetését a Balassi Bálint Intézet a HTMH pályázati támogatásával vállalta – a szerzők közül ketten a BBI munkatársai –. A magyar nemzetismeret honlap technikai megvalósítása – a PC-CD Interactive Multimedia Bt. közreműködésével– 2004 tavaszán várható.


© Bethlen Gábor Alapítvány