magyarsag.lap.hu Beállítás kezdőlapnak Bethlen Gábor Fundation

INTRODUCTION
REFLECTIONS
CONTENTS
HUNGARIAN PANTHEON
HUNGARIAN STUDIES
Home Forum Links Literatures Registration Mail Audio
Search: „Fatherland in the heights” | Magyarul  
 
1. Hungarian Ethnography, National Symbols, Mythology
      1.1. HUNGARY: A “MINIATURE EUROPE” (Cs. K. Gy.)
      1.2. WHO ARE THE HUNGARIANS? (Cs. K. Gy.)
      1.3. THE NATION AND ITS CHARACTERISTICS
      1.4. NATIONAL SYMBOLS
      1.5. THE HUNGARIAN COAT OF ARMS AND THE NATIONAL COLORS
      1.6. NATIONAL HOLIDAYS
      1.7. SYMBOLIC NATIONAL POEMS AND SONGS
      1.8. ON HUNGARIAN SYMBOLS...
      1.9. HISTORICAL PANTHEON
      1.10. HUNGARIANS AND THEIR NEIGHBORS
      1.11. A WORD ON HUNGARIAN ANCIENT HISTORY (I. B.)
      1.12. IDEAS ON THE HUN-SCYTHIAN THEORY OF HUNGARIAN ORIGIN
      1.13. THE SWORD OF GOD
      1.14. THE KINSHIP BETWEEN HUNS AND HUNGARIANS
      1.15. ATTILA’S SONS
      1.16. CSÖRSZ’S TRENCH
      1.17. FROM THE URALS TO HUNGARY
 
2. Hungarian History
      2.1. „Árpád jöve magyar néppel”
      2.2. „A magyarok nyilaitól ments meg Urunk minket”
      2.3. Az államalapító Szent István
      2.4. A Szent lovagkirály
      2.5. A középkori Magyarország első fénykora
      2.6. Magyarország pusztulása és a második országalapítás
      2.7. Szentekkel ékes Pannónia
      2.8. Az utolsó aranyágacska
      2.9. Az Árpádok utódai: Anjouk a magyar trónon
      2.10. Zsigmond, a diplomata uralkodó
      2.11. A törökverő Hunyadi János
      2.12. A magyar középkor utolsó nagy uralkodója: Hunyadi Mátyás
      2.13. A Jagellók kora
      2.14. Az egységes magyar állam bukása: Mohács
      2.15. A három részre szakadt Magyarország
      2.16. A hitújítás Magyarországon
      2.17. A tizenötéves háború és a Bocskai-felkelés
      2.18. Erdély aranykora
      2.19. A királyi Magyarország
      2.20. Katolikus megújulás és ellenreformáció
      2.21. A török kiűzése és az új ország
      2.22. A Rákóczi-szabadságharc
      2.23. Királynő a magyar trónon
      2.24. A „kalapos király” és a napóleoni háborúk kora
      2.25. A reformok kora
      2.26. „Száz vasutat, ezeret!”
      2.27. Forradalom Pesten
      2.28. A szabadságharc
      2.29. Önkény és kiegyezés
      2.30. A dualizmus kora
      2.31. Az ezredévtől a világháborúig
      2.32. A világ lángba borul
      2.33. Forrongó Magyarország
      2.34. A trianoni béke és az ország talpra állása
      2.35. Felemelkedés – de milyen áron?
      2.36. A második világégés
      2.37. Demokráciától a diktatúráig
      2.38. A diktatúra évei
      2.39. Amikor a világ Magyarországra figyelt
      2.40. Terror és restauráció
      2.41. Az új demokrácia születésének első évtizede
 
3. The Hungarian Language
      3.1. A MAGYAR NYELV TÖRTÉNETE (A. J.)
      3.2. Jövevényszavaink
      3.3. Az első összefüggő magyar nyelvű írásos emlékek
      3.4. Reformáció és ellenreformáció
      3.5. Reneszánsz és barokk
      3.6. Felvilágosodás és nyelvújítás
      3.7. Reformkor
      3.8. Irodalmi nyelvünk megszilárdulása
      3.9. Névtelen és híres nyelvművelők
      3.10. Magyar nyelvismeret (A. J.)
      3.11. Beszéd és írás; hangok és betűk
      3.12. A magyar ábécé
      3.13. Mi különbözteti meg a magyar nyelvet a többi nyelvtől?
      3.14. Nyelvünk és a költői formák
      3.15. Köznyelv és nyelvjárások
      3.16. A magyar nyelv helye a földkerekségen
 
4. Hungarian Literature
      4.1. Népmese
      4.2. Magyar népdalok
      4.3. Erdő nincsen zöld ág nélkül
      4.4. Hej, halászok, halászok
      4.5. Weöres Sándor gyermekdalaiból
      4.6. Szán megy el az ablakod alatt
      4.7. Haragosi
      4.8. Suttog a fenyves
      4.9. Két vers a kuruc korból
      4.10. Csinom Palkó
      4.11. Zöld erdő harmatát
      4.12. Kölcsey Ferenc: Himnusz
      4.13. Vörösmarty Mihály: Szózat
      4.14. Petőfi Sándor
      4.15. János vitéz
      4.16. A négyökrös szekér
      4.17. Nemzeti dal
      4.18. Arany János
      4.19. Arany János: Toldi (részlet)
      4.20. Családi kör
      4.21. Rege a csodaszarvasról
      4.22. Gárdonyi Géza: Egri csillagok
      4.23. Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk
      4.24. Ady Endre: Szent Margit legendája
      4.25. József Attila: Perc
      4.26. Versek az édesanyához
      4.27. Petőfi Sándor: Füstbement terv
      4.28. József Attila: Mama
      4.29. Csoóri Sándor: Anyám fekete rózsa
      4.30. Dalok karácsonyra
      4.31. Szent karácsony éjszakáján
      4.32. Csanádi Imre: Karácsony fája
      4.33. József Attila: Betlehemi királyok
      4.34. Magyar irodalom 2. (A. J.)
      4.35. Janus Pannonius: Pannonia dicsérete
      4.36. Balassi Bálint: Egy katonaének
      4.37. Csokonai Vitéz Mihály
      4.38. A Reményhez
      4.39. Petőfi Sándor
      4.40. Szeptember végén
      4.41. Egy gondolat bánt engemet
      4.42. Jókai Mór: A kőszívű ember fiai
      4.43. Vörösmarty Mihály: A vén cigány
      4.44. Arany János: A walesi bárdok
      4.45. Mikszáth Kálmán: A néhai bárány
      4.46. Ady Endre
      4.47. Szent Margit legendája
      4.48. A föl-földobott kő
      4.49. Utálatos, szerelmes nációm
      4.50. Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig
      4.51. Babits Mihály: Hazám! Az igazi ország
      4.52. Füst Milán: A magyarokhoz
      4.53. József Attila: Bukj föl az árból
      4.54. Radnóti Miklós: Nem tudhatom
      4.55. Illyés Gyula: Egy mondat a zsarnokságról
      4.56. Nagy László. Ki viszi át a szerelmet , Tűz
      4.57. Ajánlott olvasmányok és filmek
 
5. The Pantheon of Hungarian Artists
      5.1. Magyar művészet – építészet
      5.2. Magyar képzőművészet – festők
      5.3. Magyar képzőművészet – szobrászok
      5.4. Magyar színházművészet
      5.5. A magyar filmművészet
      5.6. Magyar zenetörténet és folklór
      5.7. Híres magyar zeneművészek
      5.8. A magyar sportról az olimpiák tükrében
 
6. Geography of the Carpathian Basin and Knowledge of the Country
      6.1. A Kárpát-medence rövid leírása
      6.2. A Kárpát-medence hegyei
      6.3. A Kárpát-medence vizei, éghajlati jellemzői
      6.4. A Kárpát-medence földje, növény- és állatvilága
      6.5. Hungaricumok
      6.6. A Kárpát-medence emberföldrajza, nagytáji kalauz
      6.7. A MAGYAR ALFÖLD
      6.8. Az Alföld tájai
      6.9. Az Alföld népe és települései
      6.10. Az Alföld nevezetességei
      6.11. Az Alföld hitélete, híres szülöttei
      6.12. DUNÁNTÚL
      6.13. A Kisalföld
      6.14. Alpokalja vagy őrvidék
      6.15. A Dunántúli-dombság
      6.16. A Mecsek és környéke
      6.17. A Mezőföld
      6.18. A Dunántúli-középhegység
      6.19. Budapest és környéke
      6.20. A Balaton és környéke
      6.21. FELFÖLD
      6.22. A Felföld nép- és tájtörténete
      6.23. Palócföld
      6.24. Kárpátalja
      6.25. Az Északi-középhegység
      6.26. ERDÉLY
      6.27. Erdély tájai és népe
      6.28. Erdély történelmi nevezetességei
      6.29. Erdély egyházai és híres magyar szülöttei
      6.30. Erdély magyar népcsoportjai
      6.31. Pillantás a Székelyföldre
      6.32. A csángók
 
7. Hungarian Communities Abroad
      7.1. Az ANYAORSZÁGI, HATÁRON TÚLI ÉS A KÜLHONI MAGYAROK (B. I.)
      7.2. Ki a magyar? Mi a magyar?
      7.3. Kiskáté a magyaroknak
      7.4. Kik s ki népei vagyunk?
      7.5. Hányan voltunk, hányan lettünk?
      7.6. Honfitársak és nemzettársak
      7.7. A határon túli magyarok
      7.8. A Kárpát-medence tájai, néprajzi csoportjai
      7.9. Magyar szórványok, szigetek, tömbök
      7.10. A nyugati és tengerentúli magyarság
      7.11. A magyar diaszpóra összetétele, lélekszáma
      7.12. Magyarok a déli féltekén
      7.13. Afrika
      7.14. Ausztrália
      7.15. Dél-Amerika
      7.16. Amerikai Egyesült Államok (USA)
      7.17. Kanada
      7.18. Ázsia
      7.19. Izrael
      7.20. Nyugat-Európa magyarsága
      7.21. A nyugat-európai magyarok lélekszáma, megoszlása
      7.22. Európai magyar szervezetek és fórumok
 
8. Hungarian Education, National Institutes
      8.1. Magyar iskolaügy régen
      8.2. A Magyar Nevelés Panteonja
      8.3. A „marslakók”
      8.4. Nemzeti intézmények
      8.5. Magyar intézmények külföldön
      8.6. Magyar nagykövetségek és főkonzulátusok címlistája
      8.7. Külföldi egyetemek magyar oktatóhelyei
      8.8. A magyar diaszpóra fontosabb kulturális és oktatási intézményei
© Bethlen Gábor Alapítvány