Az erdélyi magyarok szent helye Csíksomlyó, ahová minden pünkösdkor többszázezren elzarándokolnak