Rovásfelirat az erdélyi Énlaka unitárius templomának kazettás mennyezetén.Jobbról balra kell olvasni: „Egy az Isten”. Aszékely rovásírás tankönyvét 1598-ban állították össze.Arovásírásos ábécét Forrai Sándor munkája alapján közöljük